Om Oss


Våre verdier

Vi ønsker å hjelpe mennesker i sorg når de har mistet en av sine kjære og være til hjelp i en vanskelig tid.

Vi har all respekt på hvordan de nærmeste ønsker å ta farvel med sine kjære og nærmeste på.

Vi tror på menneskets verdi og den verdien er viktig i hvordan vi tar hånd om og tar avskjed med den avdøde.

 

 

Yrkesetiske retningslinjer

YRKES-ETISK REGLER for Bakken Begravelsesbyrå

 

– Høy grad av profesjonell bevissthet, basert på en lojal holdning i forholdet til de pårørende.

– Grunnleggende respekt for de pårørendes livssyn og tradisjoner.

– Aldri krenke den profesjonelle selvpålagte taushetsplikt og ikke misbruke fortrolige opplysninger.

– Ærlig og rettskaffen yrkesutøvelse.

– Alle nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og bestemmelser forbundet med yrkesutøvelsen skal overholdes.