Våre tjenester


musikk

Henting ved dødsfall hjemme eller i institusjonStell og nedleggelse i kiste

Kiste

Planlegging av egen graveferd

Bestilling av kistepynt,kranser,blomster og dekorasjoner

Transport i bårebil

Papir i forhold til offentlige kontor

Transport av kiste i inn-og utland

Syning

Hjemmekonferanse

Planlegging og tilrettelegging av seremoniFastsettelse av tid og sted for seremoni

Formidle dødsannonse/takkeannonse

Pynting og assistanse i kirken

Sanghefter/salmer

Minnebok/kondolansebok

Minnesamvær

Gravmonument

Gravlykter

Urner